Gymnocalycium borthii LB 295

Gymnocalycium borthii LB 295

Argentina: Alto Pencoso, Mosmote, San Luis

 

Gymnocalycium borthii LB 295

Gymnocalycium borthii LB 295
Gymnocalycium borthii LB 295 из коллекции Онораты Косцевич (Львовек Сласки, Польша). – A plant from the collection of Honorata Kościewicz, Lwówek Śląski, Poland.